ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ค้นพบ 9 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-11.00
ที่ตั้ง : เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-17.00
ที่ตั้ง : เชียงขวัญ เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-81.00
ที่ตั้ง : หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-2-71.30
ที่ตั้ง : คำไฮ พนมไพร ร้อยเอ็ด


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-0
ที่ตั้ง : โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 1-3-75.00
ที่ตั้ง : แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-0-0.00
ที่ตั้ง : สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-42.00
ที่ตั้ง : แวง โพนทอง ร้อยเอ็ด


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 7-0-1.30
ที่ตั้ง : หนองแวง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ดอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดร้อยเอ็ด เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดร้อยเอ็ด