ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายบ้าน ขายที่ดิน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร อำเภอโพธิ์ชัย ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ขายขายบ้าน ขายที่ดิน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร อำเภอโพธิ์ชัย ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ค้นพบ 7 รายการ


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-40-0.00
ที่ตั้ง : อัคคะคำ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-0-82.00
ที่ตั้ง : อัคคะคำ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-1-41
ที่ตั้ง : ขามเบี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-90.00
ที่ตั้ง : สะอาด โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด


ประเภท : เพิงอเนกประสงค์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-43.00
ที่ตั้ง : อัคคะคำ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-3-40.00
ที่ตั้ง : ขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด


ประเภท : อาคารพาณิชย์
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 6-2-35.00
ที่ตั้ง : อัคคะคำ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ดอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด


ตำบลในอำเภอโพธิ์ชัย

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนอง บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด