ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการค้นหาบนแผนที่ ขายบ้าน ขายที่ดิน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร อำเภอจตุรพักตรพิมาน ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ขายขายบ้าน ขายที่ดิน สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร อำเภอจตุรพักตรพิมาน ในจังหวัดร้อยเอ็ด

ค้นพบ 18 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-69.00
ที่ตั้ง : ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-28.00
ที่ตั้ง : ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-0-79.00
ที่ตั้ง : ดงกลาง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 53 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : อื่นๆ
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 197 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 114 ตร.ว.
ที่ตั้ง : น้ำใส จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-7.00
ที่ตั้ง : ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-0.00
ที่ตั้ง : ดงแดง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-3-50.00
ที่ตั้ง : หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-81.00
ที่ตั้ง : ศรีโคตร จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-2-10
ที่ตั้ง : อีง่อง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-1-11.00
ที่ตั้ง : น้ำใส จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 0-1-9.00
ที่ตั้ง : โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : โกดัง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 2-3-81.00
ที่ตั้ง : หนองผือ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 4-2-25.80
ที่ตั้ง : หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 3-1-29.00
ที่ตั้ง : ลิ้นฟ้า จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 16-3-6
ที่ตั้ง : หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด


ประเภท : ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ราคา : ราคาพิเศษ
ขนาด : 12-3-34.3
ที่ตั้ง : หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ดอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด


ตำบลในอำเภอจตุรพักตรพิมาน

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนอง บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด